Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

 

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer om oss? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Vil du være i lag med oss?

 

Skjervøy kommune har ledig en 100 % stilling som prosjektleder for prosjektet “Gode valg”. Prosjektet har varighet ut 2023 med mulighet for forlengelse.

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Være pådriver for, legge til rette for å etablere gode møteplasser for ungdom i kommunen.

Delta i interkommunalt folkehelseprosjekt i lag med andre Nord-Troms kommuner.

Skape aktiviteter for og i samarbeid med ungdom i aldersgruppen 14-20 år, herunder aktivitet i ferier osv.

Være i dialog med ulike ungdomsmiljøer i kommunen.

Samarbeide med ungdomsskole og videregående skole. Kartlegging av behov og oppfølging av borteboere vil stå sentralt.

Kartlegge risikomiljøer i kommunen for å få kunnskap om miljøer med utsatte unge

Bidra til å skape gode oppvekstforhold for ungdom i kommunen

Samarbeide tverrfaglig med både interne og eksterne instanser

 

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, men også andre med relevant barne- og ungdomsfaglig eller annen bakgrunn kan søke, også på fagarbeidernivå.

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlig egnethet vil vektlegges sterkt, gode samarbeidsegenskaper, stabil, serviceinnstilt er egenskaper som er viktige.

Du må være fleksibel og påregne arbeidstid på ettermiddag/kveld.

Evne til å realisere de mål som settes for prosjektet

Du må ha førerkort kl. B

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med ungdom

Selvstendig, initiativrik og har pågangsmot i jobbutførelsen.

Interesse og engasjement for arbeid med barn og unge, like å arbeide utadrettet og i oppsøkende arbeid

Gode holdninger og verdier for å yte tjenester til sårbare barn

 

Skjervøy kommune legger stor vekt på tilstedeværelse og stabilitet hos sine ansatte. Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

  • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

 

Vi søker derfor deg som:

  • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
  • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.
  • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.
  • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

Litt om virksomheten:

Variert og givende arbeid i positivt miljø. Det må påregnes arbeid på ettermiddagen og i andre kommuner i oppsøkende virksomhet. Stillingen inngår i arbeidsgruppen som etableres rundt prosjektet.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff og kvalifikasjoner. Tiltredelse snarest.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 

  • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Minst 2 referanser med kontaktinformasjon

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere må påregne intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av Kultur –og undervisningssjef Bjørn Pedersen på telefon 77775540 / 97098380 evt. Bjorn.pedersen@skjervoy.kommune.no

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

 

  • Søknad sendes elektronisk: her

 

Søknadsfrist: 21.januar 2021.