Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

 

LEDIG 66 % MIDLERTIDIG STILLING SOM LÆRER VED VOKSENOPPLÆRINGA

I SKJERVØY KOMMUNE FRA 01.08.20 – 31.07.21

 

Skjervøy voksenopplæring:

 

Stillinga skal dekke undervisning i matematikk (4t) for voksne innvandrere i grunnskoleopplæring, samt spesialundervisning (10t) grunnopplæring i norsk med samfunnskunnskap.

 

Vi ønsker en allsidig og fleksibel lærer med utdanning i matematikk og/eller spesialpedagogikk i fagkretsen. Stillinga kan deles.

 

Søkere med annen pedagogisk bakgrunn kan også søke.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. De som tilsettes, må framlegge politiattest av ny dato.

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Søkere kan bli kalt inn til intervju.

 

Kvalifikasjoner:

·         Vi ønsker søkere med godkjent grunnskolelærerutdanning.

·         Vi ønsker søkere som er fleksible og løsningsorienterte.

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

-          Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

·         Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

·         Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

·         Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

·         Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

 

Avlønning skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

-          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

-          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

-          telefonnummer og e-postadresse

-          referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

 

Mer info kan fås hos rektor av VO/Flyktningtjenesten; - Ragnhild Steien

77787079/92809221

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: Tirsdag 7.juli 2020.