Skarven.bmp

Kommunen søker etter en treningsassistent for å bistå en ung mann med hjelp og tilrettelegging i styrketrening. Inntil 10 timer pr uke.

Til samme person søkes også praktisk bistand i hjemmet med inntil 8 timer pr uke.

For ytterligere spørsmål og informasjon ta kontakt med Helse- og omsorgsetaten:

 

Karin Hennie Meilandstind, Ergoterapeut og Frisklivsveileder

Telefon: 77 77 5725 / 90509568

Mette Øyen Bless, Leder av Sosial- og  barneverntjenesten

Telefon: 77 77 55 53 / 46 84 81 67