Nord Troms Friluftsliv[1]

Ledig stilling i Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd er samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Vi arbeider allsidig og utadrettet for å oppnå resultater til beste for medlemskommunene, friluftslivet og innbyggerne. Vi er opptatt av friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet, der målet er trivsel, tilhørighet og god helse. Ikke minst Ut i NORD er en aktivitet som er viktig for mange.

 

Vi ønsker å utvikle oss videre, og søker derfor en dyktig og engasjert:

 

KOORDINATOR/AKTIVITETSLEDER FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE

 

Vi kan tilby en variert og utfordrende stilling der dette vil være sentrale arbeidsoppgaver:

 

  • Følge opp aktivitet i samarbeid med skoler og barnehager.
  • Friluftsskoler i skoleferiene og andre aktiviteter for barn og ungdom.
  • Friluftsliv for særskilte målgrupper. Dette kan være personer med innvandrerbakgrunn, ulike typer funksjonshemning og personer med helseutfordringer.
  • Samarbeid med organisasjoner og frivillige som tilrettelegger for friluftsliv.

 

Vi ønsker oss en medarbeider med de rette personlige egenskapene, samt med et brennende engasjement for allsidig friluftsliv året rundt. Relevant høyere utdanning, praksis og erfaring fra arbeid tilpasset stillingens arbeidsoppgaver, er også viktig.

Den som ansettes må minimum inneha førerkort klasse B og helst disponere egen bil.

 

Lønn og kontorplassering i en av medlemskommune etter nærmere avtale. Pliktig pensjons-medlemskap i KLP via friluftsrådets administrative vertskommune.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Hugo Tingvoll (975 20 450). Søknad med cv sendes som epost til: post@utinord.no. Søknadsfrist: 20. desember

 

Les mer om Nord-Troms Friluftsråd på Facebook og på vår nettside utinord.no.