Arbeidsoppgaver

Sekretæren har ansvaret for:

 • Saksliste, saksutredning og etterarbeid i forbindelse med møter i utvalget
 • Fasilitering av møter/arenaer
 • Oppfølging av strategi- og handlingsplan
 • Rapportering – arkiv
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Økonomi – budsjettoppfølging
 • Oppfølging/koordinering/støttefunksjon for interkommunale samarbeid
 • Bistand ved søknader/prosjekter
 • Å være pådriver i omfattende samarbeidsløsninger i Nord-Troms
Kvalifikasjoner

Vår sekretær bør ha følgende egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra saksbehandling og/eller prosjektarbeid
 • Kunnskap om og erfaring fra kommunal sektor
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig samtidig som man kan bidra i team
 • Høy gjennomføringsevne, viser initiativ, er løsningsorientert og positiv
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Kontorsted: Halti-bygget på Storslett, eventuelt i en av eierkommunene.
 • Tiltredelse: 1. kvartal 2021
 • Du kan få slettet 10 % av opprinnelig studielån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms, jfr. www.lanekassen.no
 • Videre har skatteytere i tiltakssonen lavere skatt enn landet for øvrig