Skjervøy kommune leier (ved kapasitet) ut rådhuskantina til private arrangementer av ulik art. 

Ved fremtidig ønske om leie av rådhuskantina må skjema på nettsiden fylles ut (klikkbar lenke).

De som har behov for dette kan selvsagt fremdeles få hjelp til leie ved å ringe 77775500. 

Reglement for leie av kantina finner du her (klikkbar lenke)