Bibliotekene i Nord-Troms har sommerkampanje Les for svingende for barn i alderen 6 og 13 år.
Kampanjeperioden er fra 1. juni tom 31. august.
I år gjør vi litt om på lesekortene og utformer disse som en bokbingo med 5×5 ruter med ulike utfordringer.

Hensikten med kampanjen er å bidra til leseaktivitet gjennom en lang sommerferie ved å fokusere på lystlesing og leseglede. Bibliotekene i Nord-Troms har samarbeidet med skolene i regionen for å få ut informasjon om kampanjen. Vi ser at samarbeid med skolene og foreldre gir suksess. Foruten om å markedsføre denne kampanjen gjennom skolen, så henges det opp plakater og det blir lagt ut på bibliotekets og kommunenes hjemmesider og på sosiale medier.

I løpet av sommerferien skal barna ha lest minimum fem bøker/ha fylt ut 5 ruter på rad i bokbingoen.
Påmeldingssted er det lokale folkebiblioteket.

Alle de som leverer inn lesekortet blir invitert til Bokfest i løpet av høsten. Alle som deltar får diplom og er med i trekningen av premier på Bokfesten. Lesekortene innleveres på biblioteket innen 1. september

Kampanjen er utarbeidet av Tromsø bibliotek og byarkiv og er et tiltak i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
Arr. Skjervøy folkebibliotek