FRA TORSDAG 2. MAI VIL FYLLINGEN FOR HAGEAVFALL I STEINBRUDDET  PÅ FISKENES VÆRE ÅPEN.

 

I UTGANGSPUNKTET VIL OMRÅDET VÆRE ÅPENT HELE TIDEN, SLIK AT DET ER MULIGHET TIL Å LEVERE HAGEAVFALL BÅDE PÅ DAGTID OG KVELDSTID.

Det er kun anledning og deponere reint hageavfall, alt annet avfall skal leveres på miljøstasjonen i Industriveien.

 

Søppelsekker, esker og annen emballasje som hageavfall fraktes i, må fjernes.

 

Hvis det oppdages annen søppel i lag med hageavfallet, vil deponiet blir stengt umiddelbart.