Marine grunnkart viser alt fra dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, strømforhold, satinnhold m.m. Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet har i tre år samarbeidet i pilotprosjektet. Kommunen bruker resultatene i kystsoneplanarbeidet. Det ble også drøftet hvordan kunnskapen som foreligger kan brukes videre.

Les mer om marine grunnkart i kystsonen her (klikkbar link).

På møtet deltok Arne Samuelsen - blåskjelloppdretter og lærer på den videregående skolen på Skjervøy, ordfører Ørjan Albrigtsen, Birte N. Borrevik - direktør sjødivisjonen i Kartverket, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Leif-Peder Jørgensen - Blått kompetansesenter Nord AS, Tine P. Lambela - assisterende rektor på Nord-Troms videregående skole, Ove B. Olsen - rådgiver på planavdelingen i KDD, Newton-lærer Odin Svisdal og maritim næringsutvikler Silja Karlsen.