Vi ønsker å sette søkelys på denne sammensatte sykdommen. Hensikten med markering av demensdagen er å bidra til åpenhet, spredning av kunnskap om demens og tilbud som finnes i kommunen.

Er Skjervøy et demensvennlig samfunn?

  • Ulike aktører vil komme med erfaringer og opplysninger rundt dette temaet.
  • Mental helse står for bevertning
  • 70 Grader Kor med musikkinnslag 

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!