Går det som enkelte forskere hevder vil det i 2050 være mer plastavfall enn fisk i havet. En ganske utenkelig tanke, og en utvikling som er svært lite ønskelig. Det mener i hvert fall Nord-Troms Friluftsråd. Plast og annet avfall på avveie er skadelig og ødeleggende for fugl og fisk. I tillegg er det skjemmende for fastboende og tilreisende som ønsker en kyst uten forsøpling. Friluftsrådet ønsker et skikkelig krafttak for å bli kvitt forsøplingen før dette blir et for stort problem.

 

Samarbeider med Finnmark

I samarbeid med kommunene i Finnmark er det sendt søknad til Miljødirektoratet om 500 tusen kroner i tilskudd. Hugo Tingvoll forteller at tett kontakt med organisasjoner, skoler, bedrifter og privatpersoner er viktig dersom de skal lykkes med arbeidet.

 

- Miljødirektoratet ønsker at det skal samarbeides regionalt. Derfor prøver vi å få til et felles løft der folk langs kysten helt fra Kåfjord og nordover til Øst-Finnmark og Kirkenes blir med i samarbeidet. I vår søknad legges det opp til å gi skolene og organisasjonene en viktig rolle. Vi håper på en mulighet til å gi et lite honorar til de som blir med i arbeidet. Vi satser også på faglig påfyll og samlinger for lærere som ønsker mer kunnskap om plastavfall og marin forsøpling. Kanskje får vi til en ordning med ”kystlotteri” der folk som samler inn avfall i fjæra kan vinne premier for sin innsats. For å oppnå størst mulig engasjement er det viktig med forskjellige tiltak som gjør det fristende for flest mulig å bli med, sier Hugo Tingvoll som er daglig leder i Nord-Troms Friluftsråd.  

 

Lang kyst

Tingvoll er spent på om Miljødirektoratet kommer til å prioritere søknaden. Han håper den lange kyststrekningen i Nord-Troms og Finnmark vil være argument for å det blir gitt tilskudd. Også det tette samarbeidet med skolene, samt ønsket om å ta i bruk ny teknologi er viktig i den satsning som skal gjøres.

 

- Vi er i ferd med å utvikle en ny nettside som skal gjelde for hele Nord-Norge. Først og fremst blir dette en nettside for å stimulere til mer bærplukking. Nå har vi foreslått for Miljødirektoratet at nettsiden kan utvikles slik at folk også kan legge inn plukking av plast og annet avfall som de finner i fjæra. Selv om det er mye avfall i fjæra vil turer der målet er innsamling, også føre til mye fysisk aktivitet og naturopplevelser. Ved å legge inn sine ”plukketurer” på vår nye nettside vil enda flere bli motivert til å gjøre en innsats. Selvsagt ønsker vi oss en framtid der havet består av fiske og ikke en masse plastavfall. Derfor tar vi et slikt initiativ, sier Hugo Tingvoll. Miljødirektoratet opplyser at friluftsrådet vil få svar på sin søknad i mai.

 

 

Ta kontakt med undertegnede dersom mer informasjon ønskes.

Hugo Tingvoll
Daglig leder

Nord-Troms Friluftsråd