Skjervøy kommune har nå et midlertidig næringsareal til leie. Området er ca 600 kvm. Beliggenheten er i indre havn ved Ymber (kraftlaget). Området kan leies ut til flere aktører ved behov.

Området som skal leies ut er skravert på det vedlagte kartet. Se under "aktuelle dokumenter". Inngåtte avtaler skal kunne sies opp med 3 måneders varsel. Det vil kunne være mulig å sette opp midlertidige bygninger på området. Disse må fjernes dersom leiekontrakten sies opp.

Interesserte bes sende e-post til kommunen der de setter opp behovet for areal, antall kvm, hva det skal brukes til og kontaktinformasjon til seg selv.

Dette sendes til teknisk sjef Kjell Ove Lehne: KjellOve.Lehne(a)skjervoy.kommune.no

Evnt. spørsmål rettes til teknisk sjef på e-post. Frist for å melde sin interesse er innen 10.januar.

Foto forside: Øyvind A. Hansen