Oversikt når søppelbil kommer:

  • Lauksletta v/oversiden Arnøylaks slakteri fra kl.15.00-16.00
  • Arnøyhamn                                                    fra kl.12.30-14.30
  • Årviksand                                                       fra kl.09.30-11.30
  • Akkarvik                                                        fra kl.08.00-09.00

Avfall dere kan levere er:

  • Restavfall
  • Trevirke
  • Farlig avfall
  • Hvitevarer og elektronikk
  • Jern

 

Med hilsen

 

Avfallsservice