Til lag og foreninger i Skjervøy kommune

 

Skjervøy kommune ønsker å starte opp en frivillighetssentral i 2017.

I den forbindelse ønsker vi å invitere til møte med lag og foreninger i kommunen for å se på muligheten for oppstart og driften av en slik sentral i Skjervøy kommune.

Skal den driftes av kommunen, eller er det lag/foreninger som kan drifte den? Hva kan den inneholde i vår kommune?

Møte vil finne sted 11/10 kl. 18-20 på rådhuskantina.

Dagligleder Birger Solbakken i Nordreisa frivillighetssentral vil delta på møte. Orientere om oppstarten deres og deres frivillighetsarbeid i dag.

 

MVH

Skjervøy kommune

V/ varaordfører

Irene Toresen

irene.toresen@skjervoy.kommune.no

93850392