Det holdes møte i Skjervøy formannskap 

onsdag 02.10.2019, klokken 09.15
 

Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

03.10.19: Protokoll publisert