Det holdes møte i formannskap torsdag 25.06.2020, kl 09.15
Møtet avholdes i kommunestyresalen, Skjervøy rådhus

Møtestart er 09.15

25.06.2020: Innkalling publisert