Det holdes møte i formannskap og næringsutvalg tirsdag 21.04.2020 kl 10.30
Møtene holdes over digital møteløsning

Det vil også avholdes eiermøte og ekstraordinær generalforsamling i Skjervøy ASVO, i forkant av møtene. Møtestart er 09.00

20.04.2020: Ny versjon av innkalling publisert. Sak ang 17.mai satt på sakskartet.