Det holdes møte i Skjervøy formannskap og næringsutvalget onsdag 15. februar 2017.
Møtet starter kl 09:15, og holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Temat for dagen er kommunal digitalisering. 

Innkalling med saksdokumenter ligger vedlagt som PDF. Vedlagt ligger også to dokumenter (Kart og reguleringsbestemmelser) som tilhører orienteringssaken om Kollagerneset. 

16.02.2017: Protokollene er nå lagt ut i høyre sidemeny.