Det holdes møte i Skjervøy formannskap og næringsutvalget onsdag 21. september kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkalling med sakspapirer ligger i høyre sidemeny. 

Edit: 19.09.2016: Ny sak er lagt til innkallingen. PS 54/16 ligger i høyre sidemeny