Det holdes møte i Skjervøy kommunestyre Onsdag 9. Mai kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkallingen med saksdokumenter ligger under aktuelle dokumenter. 
Innkomne spørsmål og interpellasjoner vil legges ut før møtet. 

Møtet vil også streames, for å høre kan du følge denne linken: http://radio.ntroms.no/