Det blir avholdt møte i Ungdommens kommunestyre Onsdag 10.04.2019, klokken 09:15. Møtet blir avhold på Skjervøy rådhus, i kommunestyresalen.

Representanter er innkalt fra Skjervøy ungdomsskole, Årviksand skole, Nord-Troms VGS avd Skjervøy og ungdomsrådet.

Innkalling ligger vedlagt.