Følgende møteplan ble vedtatt i Skjervøy kommunestyre, 11.12.2019:

Møteplan 2020 - første halvår
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre     17.   12. 9.
Formannskap 14. 18.   21. 19. 25.
Barnas- /ungd. Kommunestyre   12. (U), 26.(B)        
Kontrollutvalg     11.   13.  
AMU   5.     13.  
Folkevalgtopplæring   4.-5.        

 

Møteplan 2020 - andre halvår
Utvalg September Oktober November Desember
Kommunestyre   13.   15.
Formannskap 3., 22.   3., 24. 1.
Kontrollutvalg 16.     4.
AMU 23.     9.