Kommunene varslet planoppstart i januar 2023 og har i perioden frem til mai 2024 utarbeidet og vedtatt planprogram, gjennomført medvirkningsmøter, mottatt innspill til planen, utredet og utarbeidet planforslag. De respektive kommunestyrene vedtok å legge planforslaget ut på høring i perioden 05.05.24-05.07.24.

Styringsgruppa har, basert på innspill fra både befolkning, næring og offentlige myndigheter i forbindelse med utsendelse av planforslaget, bestemt å utsette fristen for å gi innspill til 30.09.24.

Kommunene inviterer interessegruppene for turistnæringa/ natur- og friluftsinteresser, fiskere og havbruksnæring, til nærmere gjennomgang og dialog omkring planforslaget i forkant av ny innspillsfrist. Hensikten er at interessegruppene skal få mer innsikt i planforslaget, og at kommunene kan få en muntlig tilbakemelding fra de ulike interessegruppene i forkant av fristen for å gi skriftlige innspill.

Interessegruppene inviteres til møter på Halti kulturscene (Hovedveien 2) på Storslett 26. august 2024 på følgende tidspunkter:

kl. 12.00 Turistnæringa/ Natur- og friluftsinteresser

kl. 15.00 Havbruksnæringa

kl. 18.00 Fiskere

Dersom det er behov for digital deltakelse via Teams ber vi om påmelding via dette skjemaet (klikk på linken) innen 22.august 2024.