Testing

Fortsatt lav terskel for test ved symptomer. 

Fullvaksinerte asymptomatiske anbefales vanligvis ikke testing. 

Isolasjon

Fortsatt isolasjon ved smitte. 

  • Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.
  • Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.
  • Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

Smittesporing

Smittede personer oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Informasjon som bør gis til disse nærkontakter er:

  • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en smittet
  • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
  • Lav terskel for ny test ved symptomer

Karantene

Karanteneplikten utgår.

 

Kilder

Her kan du lese hva regjeringen skriver om en normal hverdag med økt beredskap.

Her kan du lese mer om nedjustert tisk.