I september ble årets FIRST Lego League- oppdrag sluppet. Etter en 8 ukers lang arbeidsperiode deltok FIRST Lego League-laget - Chip Dipp - fra Skjervøy i den regionale turneringa i Tromsø. Lagene har jobbet med tre ulike deler: Prosjekt, teknologi og kjerneverdier. Årets arrangement ble pga. Covid 19-pandemien avholdt lokalt på Skjervøy i Newton-rommet.

Chip Dipp gikk videre fra den regionale finalen i Tromsø til den skandinaviske finalen. Denne skulle opprinnelig vært arrangert i Ålesund, men pga. Covid 19- pandemien ble også denne gjort digitalt. 726 lag fra Norge, Danmark, Sverige og Færøyene har deltatt i konkurransen. I den skandinaviske finalen deltok championsvinnere fra 39 turneringsbyer og det ble delt ut priser i 5 kategorier. Team Activ Future fra Lyngen kom helt til semifinale. Laget fra Skjervøy gikk til topps i robot-konkurransen!

Chip Dipp vant årets finale i First Lego League Scandinavia – robotkonkurranse!

Newton-lærer Odin Svisdal har, sammen med kontaktlærer Kristin Winther, vært veileder for laget.

- Som veileder er jeg imponert, stolt og glad på Chip Dipps vegne! Aller mest stolt er jeg kanskje over barnas unike samhold tross sine ulikheter. Måten de har jobbet sammen på mot et felles mål, der ingen er mer betydningsfull enn laget – Fantastisk! Samholdet og engasjementet har vært enormt å være vitne til etterhvert som vi har beveget lenger fram i prosjektperioden. At jobben de har lagt ned, krones med 1. plass i robotkonkurransen er utrolig, sier Svisdal.

Også ordfører Ørjan Albrigtsen er imponert over det elever og lærere har fått til: - Dette er en helt fantastisk innsats av Chip Dipp fra Skjervøy i First Lego League-Skandinavisk Finale! Første plass i robotkonkurransen i hele Skandinavia. Dokker e rå! Gratulerer!