Nord-Troms Museum (NTM) AS ble etablert i 1979. Museet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen og har en avdeling i hver av de seks medlemskommunene.  Hovedutstillingen og hovedadministrasjon er lokalisert i Halti-bygget på Storslett i Nordreisa kommune. I tillegg til hovedutstillingen og en stor gjenstandsamling, har museet ansvar for drift og vedlikehold av ca. 50 bygninger som er verneverdige, fredede bygg eller nyere service bygg spredt rundt i Nord-Troms. Nord-Troms Museum har åtte ansatte. 

Nord-Troms er et kjerneområde for møte mellom samisk, kvensk og norsk befolkning. Nord-Troms Museum er et mangfoldmuseum med formål å dokumentere, bevare, formidle kulturarven i regionen. Museet skal være en kompetanseinstitusjon som vektlegger mangfold og flerkulturelle kulturmøter i fortid og samtid. Vår nye samfunnsengasjerte og resultatorienterte direktør skal sammen med våre medarbeidere, styre og eiere ivareta vår posisjon innen fagfeltet og bidra til et moderne og tidsriktig museum. 

Museet søker nå ny direktør (åremål). Se fullstendig utlysningstekst under "aktuelle dokumenter".

Kontakt styreleder Nils Harald Alm på telefon 911 88 683 for mer informasjon.