Nord-Troms Regionråd har som mål å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. Sammen med dyktige og engasjerte politikere og samarbeidspartnere skal du bidra til å løfte regionen innen mange samfunnsområder.

Hovedoppgaver

  • Daglig ledelse av Nord-Troms regionråd
  • Bidra til å styrke og videreutvikle regionrådet
  • Ansvar for å forberede saker til behandling i regionrådet
  • Holde seg orientert om lokal og nasjonal politikk
  • Arbeid med påvirkning i regionale saker, bl.a. gjennom høringsinnspill
  • Opprette gode relasjoner til regionale og nasjonale politikere/beslutningstakere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker etter en kandidat med relevant høyre utdanning som kan tilføre Nord-Troms regionråd viktig kompetanse.  Relevant erfaring og kunnskap om ledelse, regional politikk og samfunnsutvikling er ønskelig og kan kompensere for lavere utdanning.  Jobbhverdagen vil bestå av mye samhandling med andre mennesker. Det krever gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig samt kunnskap om digitale samhandlingsplattformer. Bilsertifikat er en forutsetning for å kunne komme seg rundt i vakre Nord-Troms. 

Den rette kandidaten trives med å jobbe selvstendig og er stabil med høy grad av tilstedeværelse.  Gode samarbeidsegenskaper er en forutsetning for å kunne være en pådriver i utviklingsarbeidet.  Du kjenner til politiske prosesser, og er interessert i å følge med på aktuelle saker slik at Nord-Troms Regionråd kan ligge i forkant og påvirke viktige beslutninger for regionen.

Praktisk informasjon

  • Arbeidsted: En av kommunene i Nord-Troms
  • Søknadsfrist: 1. juni 2021
  • Elektronisk søknad sendes via søknadsportal: https://visjona.attract.reachmee.com/jobs/rm?rmpage=job&rmjob=12&rmlang=NO
  • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt styreleder Ørjan Albrigtsen, tlf. 470 13 662, daglig leder Berit Fjellberg, tlf. 975 67 366 eller vår rekrutteringspartner Visjona AS ved Harriet Steinkjer Nystu, tlf. 900 57 035

Om Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd er et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse for kommunene i Nord-Troms: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.  Regionrådet skal fungere som et samlende organ og fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng samt jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms.

Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver av kommunene. Styret er sammensatt av ordførerne i eierkommunene. Nord-Troms Regionråd vil fra 01.01.2022 organiseres som et interkommunalt politisk råd, og det er igangsatt prosesser som ivaretar omorganiseringen.  På bakgrunn av dette kan det komme endringer i stillingen og arbeidsoppgaver dersom opprettelsen blir en realitet.

På tvers av kommunegrensene i Nord-Troms finnes attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv, storslått natur og gode oppvekstsvilkår. Regionen er kjent for 3 stammers møte med kvensk, samisk og norsk kultur. Kontrastene er større i Nord Troms, og det former folket som bor her.

Les mer om Nord-Troms regionråd på Nordtromsportalen: https://www.nordtromsportalen.no/nord-troms-regionraad.311665.no.html