Vi har i dag fått bekreftelse på at den bølgen med oppkast og diare vi har hatt den siste uken på helsesenteret er forårsaket av Norovirus.

Tilstanden er i utgangspunktet ufarlig,  men noen vil trenge ekstra væsketilførsel under forløpet.

Vi har innført fullt smittevern på Skjervøy helsesenter og i denne fasen ber vi om at pårørende ikke kommer på besøk. Skulle det allikevel være nødvendig , vennligst ta kontakt med vakthavende sykepleier først; 77775740.

Sykdommen ansees som svært smittsom, men vi tror at smittebølgen vil være over i løpet av en uke eller to.

 

Paul Odberg

Kommuneoverlege