Olaf Erling Nilsen er tilsatt som ny brannsjef for Nordreisa og Skjervøy. Han er opprinnelig fra Skjervøy, men har bodd i Nordreisa de siste 10 årene. Han har til sammen 20 års erfaring fra ulike stilinger innen brann og forebyggende arbeid.

 

Etter at brannsamarbeidet i Nord Troms ble sagt opp i desember 2020 med virkning fra 01.01.2022 har det blitt jobbet med å etablere et nytt samarbeid. Dette resulterte i to nye samarbeid, et mellom Nordreisa og Skjervøy og et mellom kommunene rundt Lyngenfjorden.

 

Det nye samarbeidet mellom Nordreisa og Skjervøy vil ha navnet Nord-Troms brann og redning og vil ha kontorsted på brannstasjonen i Sørkjosen. Brannsjefen starer opp 1.januar 2022.