Rektor ved Skjervøy ungdomsskole Bjørn Pedersen er tilsatt som ny kultur- og undervisningssjef i kommunen og starter i stillingen i august i år. Bjørn har jobbet som lærer siden 1997 og har vært rektor fra 2011. Han har pedagogisk utdanning, lederutdanning fra forsvaret og rektorskolen. Skjervøy kommune er meget fornøyd med at Bjørn har takket ja til å bidra på etatsledernivå. Samtidig søker vi nå hans etterfølger som rektor ved Skjervøy ungdomsskole.