Det er publisert ny lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Nord- Troms Brannvesen (Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy).

 

Dette kan bety en endring for husstander og hytter, i hvilke fyringsanlegg som skal feies. Dette er for å sikre best mulig tjeneste for alle kommunens innbyggere.

 

Se link til lokal forskrift for din kommune for nærmere informasjon.

 

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-12-21-1907

 

Nordreisa: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-12-16-1901

 

For spørsmål, kontakt Brannsjef Nils-Arnold Nilsen på tlf: 960 97 950 eller Leder forebyggende Erlend Sylta på tlf: 960 97 751

 

Webside: www.nordtromsbrannvesen.no