Hvorfor kok og kjøl?

Den nye produksjonsmetoden; kok og kjøl, ble vedtatt av politikerne og er et tiltak i planen for at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Målet er også at brukere i hjemmetjenesten skal ha et tilbud om god ernæring, noe som i tråd med den nasjonale satsninga «Leve hele livet».

Med ny ordning vil hver enkelt bruker få større brukermedvirkning med tanke på klokkeslett han/hun vil spise middag, samt hva det skal være til middag. Har en ikke lyst på fiskemiddag så kan en velge noe annet!

Tilpasset den enkelte 

Middagene er laget av våre svært flinke kokker ved kjøkkenet på Helsesenteret. Vi kan nå tilby næringsrik mat til hjemmeboende i hele kommunen og ikke bare til de som bor på tettstedet.

Maten er tilpasset individuelle behov og er kokt og pakket fersk. Maten er merket med næringsinnhold, holdbarhetsdato, og instruksjoner for oppvarming. 

Målet er å levere middag to ganger i uken til brukere som har behov for det, 1-4 middager per levering. Vi legger i første omgang opp til levering av mat mandager og torsdager.

De som ikke tidligere har klart å lage middag selv kan nå enkelt mestre denne oppgaven ved å varme seg mat når de selv ønsker det. De som ikke klarer å varme seg middag skal få hjelp til dette fra tjenesten som tidligere. 

 

Vi stoler på at kvaliteten og smaken på maten er like god som før og at dette blir ei god ordning. Brukere av tjenesten får skriftlig informasjon om det praktiske rundt den nye ordninga.