For å bidra til å lette på situasjonen til våre sykehus innfører vi noen enkle tiltak og anbefalinger. 

Tiltak (fra 24.11.21):

 • ALLE, både uvaksinerte og vaksinerte, bes holde seg hjemme når de er syke. Syke folk i møte med andre smitter. Ikke bare covid, men andre infeksjoner, som samlet belaster sykehusene nå.
 • Uvaksinerte og eldre med risikotilstander uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.

Vaksine mot koronavirus:

Å ta koronavaksinen er det viktigste du kan gjøre for å reduserer smittetrykket og dempe belastningen på sykehusene. De fleste som er innlagt er eldre som har vært fullvaksinert tidlig i 2021 og som ikke har fått sin 3. vaksinedose, og de som er uvaksinert også yngre folk. Vaksinerte som blir smittet, får i vesentlig grad mindre symptomer og blir ikke så syke. 

Vi ber alle over 12 år som ikke har tatt vaksine om å ta kontakt for å bestille time, telefon 77 77 57 40

Vi er i gang med å vaksinerer de over 65 år med den 3. vaksinedosen. Vi ber alle takke ja til dette tilbudet.

Reduser kontakten: 

Disse anbefalninger gjelder ikke i barnehagene, skole og arbeidsplasser der man ikke naturlig kan holde avstand, slik som feks helse- og omsorgstjenester.

 • Vi anbefaler å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom, butikker og ved kollektivtransport
 • Vi anbefaler å redusere antall nærkontakter. 
  • ​Nærkontakter er: ​
   • Fysisk kontakt som håndhilsing eller klem
   • Har vært innafor 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
   • Kontakt med kroppsvæsker som spytt, hoste etc.
 • Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

Arrangementer:

Skjervøy kommunen har ikke forbud mot arangementer. Aktivitetstilbud for barn og unge, bør opprettholdes som normalt.

Hver enkelt kan likevel vurdere om man skal delta på arrangementer. Hvis man er syk skal man ikke delta. Dette gjelder også lettet luftveissymtomer som litt vondt i halsen og lettere snørr. Hold avstand til andre som er på arrangementet, og bruk munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand. 

Kommuneoverlegen og legekontoret har ikke kapasitet til å svare hver og en på spørsmål om arrangementer, men vi viser til avsnittet over.

Barn og unge:

Her vil det først og fremst være jevnlig testing ved smitte i skoler og barnehage.

Om situasjonen i fylket:

Sykehusene i vårt fylke sliter nå med å opprettholde kapasiteten. De og Statsforvalteren ber nå oss i kommunene om hjelp. Kommuner, Helseforetak, Statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet har siste dager hatt flere møter hvor det er diskutert regionale tiltak. FHI har i den forbindelse utarbeidet forslag om tiltakspakke som er anbefalt innført i alle kommuner i Troms og Finnmark, uavhengig av egen smittesituasjon. Dette for å begrense smitteutviklingen og forhindre nye utbrudd, som samlet kan overbelaste sykehusene. Sykehusene i vår region har nå såpass stor belasting at planlagt behandling, herunder bl.a. kreftbehandling, må utsettes.

Statsforvalteren ber nå alle om å bidra til å få ned smittetrykket. Det betyr at hver enkelt av oss, nå må gjøre en innsats for å hindre alvorlig sykdom og død på grunn av koronaviruset.

Skjervøy kommune har også hatt møte med Nord-Troms kommunene;  Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa, hvor vi er enige om at  vi legger oss på samme nivå. Det betyr at i Skjervøy kommune vil vi i første omgang innføre tiltak som lokale anbefalninger slik Statsforvalteren og fylkeslegen ber oss om. 

 

Dette skal vi klare sammen!

Hilsen 

Kommuneoverlege Titus Baston

Ordfører  Ørjan Albigtsen

Kommunedirektør Cissel Samuelsen