Trond Aardal(t.v.) startet opp som leder av Hjemmetjenesten 1.april. Trond var ferdig utdannet sykepleier i 2013 og har vært ansatt i Hjemmetjenesten siden 1. november 2014. Han har også jobbet en kort periode på Skjervøy sykehjem. Trond har jobbet mye med innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten og er en viktig ressurs på dette området innenfor helse- og omsorgsetaten. 


Ragnhild Fjellstad Henriksen(midten) starter som ny styrer for Prestegårdsjorda barnehage fra 1. mai. Ragnhild jobber i dag som styrer for Eidekroken barnehage. Ragnhild var ferdig utdannet førskolelærer i 1999 og har nesten 20 års erfaring som pedagogisk leder og styrer fra ulike barnehager. Hun har arbeidet i Skjervøy kommune siden november 2008.


Håvard Paulsen(t.h.) er tilsatt rektor ved Skjervøy Ungdomsskole. Han har vært lærer på Skjervøy siden 1990, med unntak av ett år i Tromsø og ett år som fisker. Han har lang erfaring som klassestyrer og vært hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet siden 2013.

Vi er glade for at Trond, Ragnhild og Håvard tar utfordringen, i spennende og viktige lederstillinger.