Skjervøy kommune har satt av kr. 100.000 hvert år i 4 år til oppgradering av lekeplasser.

Vi oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg i sitt bomiljø og til å søke midler til å kunne oppruste lekeplassen der du bor!

Ta kontakt med prosjektgruppen v/ Rita Mathiesen på epost innen 21.oktober. rita.mathiesen@skjervoy.kommune.no