Lokalitet:                     Haukøy  Øst

Midt punkt anlegg:      N 70002,795´ Ø 21016,709`  

Fiskeslag:                   Laks, ørret og regnbueørret

Anleggstype:              Plastmerder i rammefortøyning med flåte.

Maks biomasse:         3600  tonn

 

 Eventuelle merknader sendes innen utleggstidens utløp til Skjervøy kommune, boks 145, 9189 Skjervøy.