Offentlig ettersyn av søknad om akvakulturtillatelse Haukøya Øst

Høringsfrist 23. oktober - 15

Søknad i henhold til oppdrettsloven er lagt ut til offentlig innsyn på Rådhuset i Skjervøy kommune. Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

oppdrettsanlegg_450x300

Lokalitet:                     Haukøy  Øst

Midt punkt anlegg:      N 70002,795´ Ø 21016,709`  

Fiskeslag:                   Laks, ørret og regnbueørret

Anleggstype:              Plastmerder i rammefortøyning med flåte.

Maks biomasse:         3600  tonn

 

 Eventuelle merknader sendes innen utleggstidens utløp til Skjervøy kommune, boks 145, 9189 Skjervøy.

Web levert av CustomPublish AS