Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.05.2005 m. forskrifter legges til offentlig ettersyn på Rådhuset, Skoleveien 6, Skjervøy.

Søknaden gjelder etablering av ny lokalitet i Skjervøy kommune

Søker:                  Lerøy Aurora AS  

Lokalitet:             Vorterøyskagen

Posisjon:              N 690  59, 229´    Ø 200  39, 877` 

Anleggstype:       Plastmerder i rammefortøyning m. flåte

Tillatt biomasse: 5400 tonn

 

Utleggstid er 4 uker fra dags dato. Eventuelle merknader sendes skriftlig til: Skjervøy kommune, Boks 145, 9189 SKJERVØY

Eller som e – post til: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no  innen utleggstidens utløp.