Rådmannens forslag består av 8 dokumenter: (støttet av 1 stemme i formannskapet)

Fremskrittspartiet har levert et endringforslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)

Høyre har levert et endringsforslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)

Kystpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Arbeiderpartiet har levert et endringsforslag: (støttet av 4 stemmer i formannskapet)

Dokumentene fås ved å trykke på tittelen til dokumentene. De ligger også tilgjengelig i sentraladministrasjonen ved Skjervøy rådhus. 

 

Innspill sendes til post@skjervoy.kommune.no eller økonomisjef Espen Li