Søker:   Lerøy Aurora as

Søknaden gjelder:

Flytting av anleggets senterposisjon 400 meter mot sørvest, endring av anleggsrammens orientering, og størrelse fra 540 x 180 meter til 600 x 220 meter.

 

Se vedlagte dokumenter.

 

Merknader sendes skriftlig innen 4. november 2022 til:

Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy

eller e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no