Søker : Lerøy Aurora as

Søknaden gjelder:

Flytting av anleggets senter posisjon 340 meter mot NNV, endring av anleggsrammens orientering og størrelse fra 560 x 160 meter, til 540 x 200 meter. Antall bur reduseres fra 14 til 12.

Se vedlagte dokumenter.

 

Merknader sendes skriftlig innen 4. november 2022 til:

Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy

eller e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no