Fra utbygging av Langbakken. Foto: Skjervøy kommune