Oppdatering flyktninger:

«39 flyktninger er nå innkvartert på Skjervøy Fiskecamp. Det kan bli lange dager å gå «på vent», så vi ser nå på tilbud om aktivitet. Én mulighet er fiske. Viss noen har fiskestenger de ikke lenger bruker, ta kontakt med leder på fiskecampen tlf 907 24 555.»

 

Cissel