Ønsker du oppgradering av lekeplassen i ditt nærområde? Skjervøy kommune har satt av kr. 100.000 hvert år i 4 år fra og med 2019, til oppgradering av lekeplasser. Vi oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg i sitt bomiljø, etablere en velforening der det ikke er en og til å søke midler til å kunne oppruste lekeplassen der du bor! Send søknad til prosjektgruppen på epost rita.mathiesen@skjervoy.kommune.no Søknadsfrist er 1.juni 2022. Søknadskjema finner du her: Vi minne samtidig om at rapporteringsfristen for midler tildelt i 2021 er 1.juni 2022. Andre tilskuddsmidler: Troms og Finnmark fylkeskommune https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/soktilskudd-folkehelse-idrett-og-friluftsliv/

Søknadsskjema