Dato for innkreving av bompenger i Tromsø er satt til 5 januar 2023.  Brukerfinansieringen er knyttet til Bypakke Tenk Tromsø som startet i mai 2021, og bompengene erstatter tidligere brukerfinansiering gjennom drivstoffavgift i Tromsø.  Bypakken består av en rekke små og store tiltak for å forbedre infrastruktur i byområdet og gjøre tilbudet for gående, syklende og bussreisende attraktivt og enkelt.  Bypakken er en historisk satsing i Tromsø med en økonomisk ramme på 6,5 mrd. over de neste 15 årene. 

Hva betyr dette for våre nabokommuner?

Det betyr at dere etter hvert vil se synlige resultat av at det satses på infrastruktur og et godt bybusstilbud i Tromsø.  Men det betyr også at alle besøkende og tilreisende bør skaffe seg brikke i bilen slik at det ikke blir unødvendig dyrt å reise til Tromsø.  Med brikke og avtale får man tilgang til alle rabatter som vil utgjøre en stor forskjell, eksempelvis 20 % rabatt på passeringer for personbiler og timesregel som gjør at du bare betaler for 1 passering i timen uansett hvor mange bomstasjoner du passerer. Det er viktig å vite at brikke og avtale med brikkeutsteder er en forutsetning for å få rabatter og også eventuelle fritak for betaling for enkelte grupper.

Les mer om takster, rabatter og fritak her Bypakke Tenk Tromsø | BPS Nord

Bestill brikke her AutoPASS | AutoPASS