Målet er å vise elevene noen av mulighetene som finnes innen sjømatnæringa.

Elevene skal ha en felles informasjonsbolk på kulturhuset. Der skal bl.a. Norges råfisklag informere om fiskerinæringa og Moen-gruppen skal fortelle som sin etablering på Sandøra Øst og behovet for fremtidig arbeidskraft.

Elevene skal på ulike bedriftsbesøk på Lerøy Aurora, brønnbåt og andre servicebåter, MøreNot, Mowi på Sandøra og vi jobber med å finne en fiskebåt som elevene kan besøke. I tillegg skal elevene besøke Nord-Troms videregående skole, Newton-rommet og Visningssenteret Aurora Salmon Centre, samt at Nord-Norsk Vitensenter skal ha et eget opplegg med fokus på praktiske øvelser. Dessverre får ikke alle elevene besøkt alle stasjonene, men alle elevene får et godt program.

Det vil bli mange elever å se i trafikkbildet denne dagen. Det er viktig at alle viser hensyn.

Det er lagd et oversiktskart som skolene skal bruke denne dagen, det finner du her.

Vi ønsker alle elever velkommen til Skjervøy!