Pårørendekaféen er et tilbud rettet mot pårørende til mennesker med demens. Om de bor hjemme, i omsorgsbolig eller på institusjon spiller ingen rolle. Det er et lav terskel tilbud, hvor en får noen å snakke med som er i samme situasjon som en selv er i.

Det vil være loddsalg og salg av kaffe og kaker, ta gjerne med en liten premie til loddsalg.

 

Velkommen!!

Har du spørsmål ta kontakt på telefon 90279432

Mvh Demenskoordinator Marion