Nærkontakter håndteres etter gjeldene reglement. Det er viktig at folk har lav terskel for å teste seg ved symptomer og det er viktig at de som har symptomer holder seg hjemme og unngår kontakt med andre.