Skjervøy kommune vil med dette informere om at det er påvist e-coli i vannprøve fra vannverket på Skjervøy tettsted. Prøven ble tatt kl 0700, tirsdag, og prøveresultatet forelå i dag kl 15.00. Det vil foreligge flere prøveresultat i morgen, og det vil bli tatt ytterligere prøver i dagene framover.

Det er sendt ut varsling til innbyggerne om kokepåbud på drikkevann inntil videre. Driftsavdelinga innen vann og avløp har igangsatt varsling i henhold til rutinene. Avdelinga er også ute på visuelle befaringer, både ved vannbehandlingsanlegg og ved drikkevannskilde.

Det er igangsatt tiltak ved at mer klor vil bli tilsatt. Dette vil ikke være farlig, men innbyggerne vil kunne merke klorlukt.

Informasjon om situasjonen legges ut på kommunens hjemmeside.

Mediakontakt: ordfører Ørjan Albrigtsen tlf: 47013662