Vorterøy

Prosjekt friluftsårets ferdselsårer

 

Er du en frivillig som har lyst til å bidra?

Nord-Troms friluftsråd arbeider med et prosjekt i samarbeid med kommunene Skjervøy, Kvenangen, Kåfjord og Nordreisa. Dette arbeidet er påbegynt i 2020.                  

Skjervøy kommune skal ha en egen arbeidsgruppe rundt dette arbeidet og søker etter noen som har lyst å bidra i dette arbeidet. Er du tur vant, kjenner kommunen og synes dette høres interessant ut – ta kontakt med folkehelsekoordinator på        telefon: 77775576 eller epost: folkehelse@skjervoy.kommune.no