Mye sakspapirer denne gang, vi deler derfor i to med sak 66 Kystsoneplanen i eget dokument. Hver av dokumentene er på ca 14 mb, beregn noe tid å laste ned.

Ber om snarlig - og begrunnet - forfall slik at vi kan innkalle varaer. 

(PS 75/14 står på sakslista, den utgår (ref sak 67/14))

Dokumentene ifm budsjett og økonomiplan er lagt ut på sida tidligere, her
Noen har etterspurt prislistene i kommunens tjenester, de ligger i "Vedlegg rådmannens forslag"

Innstillinga i sak «kystsoneplan» (sak 66/14) pkt 2. er feil. Riktig versjon er:

  • Kommunestyret tar ikke innsigelsene til områdene FFA 17 Uløya sørvest, A28 Laukøya sørvest, A29 Haukøya vest og A30 Haukøya øst til følge. Arealene unntas rettsvirkning og tas videre til mekling.